หมึกพิมพ์แบบไหน ที่ปลอดภัยต่ออาหาร...

การพิมพ์วันที่บนบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับโรงงานอาหาร เนื่องจากช่วยให้ผู้บริโภคทราบวันที่ผลิต วันหมดอายุ และสามารถควบคุมสต๊อกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมึกพิมพ์วันที่ที่ใช้กับโรงงานอาหารจึงต้องมีคุณสมบัติดังนี้:

1. อนุญาตให้ใช้กับอาหาร (Food Grade) เนื่องจากมีโอกาสที่หมึกจะสัมผัสกับอาหารโดยตรง จึงต้องใช้หมึกที่ปลอดภัยและได้รับการรับรองว่าเหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

2. ติดทนถาวร ไม่หลุดลอกหรือเลือนลางง่าย แม้จะสัมผัสกับความชื้น น้ำมัน หรือการขัดสี เพื่อรักษาความชัดเจนของข้อมูลวันที่ตลอดอายุการเก็บรักษา

3. พิมพ์ได้คมชัด บนพื้นผิวต่างๆ เช่น พลาสติก แก้ว โลหะ กระดาษ เพื่อให้สามารถตีพิมพ์ได้บนบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย

4. ปลอดสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

5. แห้งเร็วหลังการพิมพ์ เพื่อลดระยะเวลารอในขั้นตอนการผลิต

หมึกที่นิยมใช้กันมากสุดคือหมึกพวกหมึกเกลือ เพราะเป็นหมึกที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัย โดยมีหลายแบรนด์ให้เลือกเช่น TIJ ของบริษัท ไทย อิงค์เจ็ท เทคโนโลยี จำกัด เป็นต้น การเลือกหมึกที่เหมาะสมจะช่วยให้การพิมพ์วันที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

Scroll to Top